Nya Budbäraren

Tidskrift som vill vara en andlig tidning i tiden med mottot: Förstå - Uppleva - Tjäna

 

Konkordiahemmet för en god ålderdom

Text : Håkan Wiik

På Apollogatan, invid Kristuskyrkan i Helsingfors, bedriver Helsingfors svenska metodistförsamling Konkordiahemmet för äldre personer. Konkordia är latin och betyder ”endräkt”, ”samförstånd”.

Ancha Weber-Uunila är föreståndare för hemmet och jag träffar henne en varm vårdag. Alla dagar känns varma när man går upp för backen till Apollogatan!

Hon berättar att hemmet ursprungligen hette Helsingfors svenska metodistförsamlings ålderdomshem. Det var ett långt och krångligt namn. Det gjorde att folk ofta frågade om man måste var metodist för att få bo där. När man gick över till att kalla det för Konkordiahemmet blev det enklare. Ancha Weber-Uunila poängterar att man inte ställer några krav angående religionen. Religionen är vars och ens privata sak.

Hon berättar vidare att man har 24 platser på servicehemmet och 9 platser på gruppboende för dementa, det vill säga en låst demensavdelning.  Med servicehem menas ett hem där det finns personal dygnet runt enligt nuvarande definition. Man får hämta sina egna möbler både till servicehemmet och till gruppboendet. Varje rum har egen toalett och dusch.

Själv berättar Ancha Weber-Uunila att hon har jobbat på hemmet i över 9 år. På en fråga vad hon tycker ger mest i jobbet säger hon att det är hyresgästernas tacksamma attityd. Det gör att jobbet känns oerhört meningsfullt.

Men å andra sidan beklagar hon att man inte kan ge hyresgästerna tillräckligt med tid. Det beror på att det råder en enorm brist på personal. Många av hyresgästerna som numera bor på hemmet är i sämre skick än tidigare och kräver mera omsorg. Det omsluter dagens utmaningar för hemmet.

Få väljer vård av äldre

Ett servicehem fordrar kompetent personal och övervakas av länsstyrelsen. Det krävs mycket för att det ska fungera. De som jobbar med de inneboende måste ha sjukvårdsutbildning och kökspersonalen måste ha hygienpass och så vidare. Att klara biffen när det helt enkelt inte finns tillräckligt med utbildade människor som skulle vilja sköta om äldre personer blir då en stor utmaning.

Enligt Ancha Weber-Uunila är det en fullständig utopi att få tillräckligt med personal då så få numera söker sig till utbildning i åldringsvård. Åldringsvård har väldigt låg status bland unga som studerar. Det har högre status för dem att jobba på sjukhus, konstaterar Ancha Weber-Uunila.

Hon beklagar sig också över att ungdomar som kommer på jobb inte ”orkar” med jobbet. En del som slutar efter en kort tid i och med att de anser att jobbet är för tungt. Det här är vardagsmat för hemmet.

Kanske detta har ett samband med en degradering av gamla människor i vårt samhälle? Vi är eniga med föreståndaren att någonting är på gång på den fronten, att åldrande inte är populärt bland yngre människor.


Alla ska bo hemma

Vad som också påverkar situationen är att den offentliga sektorn gått in för att människor ska bo hemma så länge som möjligt. Hemvården i Helsingfors tycker Ancha Weber-Uunila inte är särskilt effektiv. Hemvårdarnas uppgifter är så strängt begränsade att de inte kan ta tar ett helhetsansvar för klienterna. De får inte städa, och de får inte laga mat, eller föra ut soporna.
Hemvårdsmodellen är enligt Ancha Weber-Uunila inte helt lyckad. Hon tycker att hemvården är bristfällig och otrygg. Man kan inte få hjälp vid varje tillfälle som det skulle behövas. Man kanske har svårt att stiga upp ur sängen och skulle behöva ett glas vatten eller gå på toaletten. Då tycker hon att det är bättre att vara på ett servicehem.

I och med detta är de som nu kommer till hemmet äldre och i sämre skick än förr, vilket Ancha Weber-Uunila livligt beklagar. Skulle människor komma i ett lite tidigare skede, skulle de få mera ut av tillvaron på hemmet, tycker hon. När hon började jobbet för 9 år sedan klarade hon sig bra ensam i morgontur och sköta allt. Sedan kom det en annan vårdare till eftermiddagen som skötte de rutinerna.

Numera är det svårt att klara sig med så lite resurser. I dag behövs två vårdare till morgonturen och föreståndaren hugger i där det behövs utöver det egna arbetet. Till och med då kan det vara knepigt att klara av det.

Här inverkar även att Helsingfors stad inte längre ger betalningsförbindelser. För 9 år sedan kunde även hyresgäster som var beroende av betalningsförbindelse av Helsingfors stad flytta in utan problem då det fanns lediga rum. Man kunde ta in folk till hemmet och sedan ordna betalningsförbindelsen i efterskott. I och med att Helsingfors stad inte längre ger dessa betalningsförbindelser har man blivit tvungen att ta in hyresgäster som är i sämre skick och egentligen inte är lämpade att bo på servicehem.

I dagens värld ska det göras en massa utredningar. Socialen kommer på besök, eftersom man inte har köpavtal med Helsingfors stad. Man skulle nog kunna ha ett köpavtal med staden, men då råkar man ut för konkurrensutsättning. Det igen är en mycket tidskrävande och besvärlig process, ett EU-påfund.

Anhöriga tar kontakt

I dag kommer de flesta som söker sig till hemmet på initiativ av barnen. Man upplever att mamma eller pappa inte längre klarar sig hemma på egen hand och man har inte tid att hjälpa så mycket som det skulle behövas. Man tycker också att det inte längre räcker med stadens hemvård.

Den vanligaste frågan frågorna som då ställs är hur mycket hjälp mamma eller pappa kan få och om det finns personal dygnet runt. Den andra frågan som folk ställer är enligt Ancha Weber-Uunila: ”finns det personal dygnet runt”. Det är väldigt viktigt för tryggheten.


Högre kostnader

I och med att samhället inte stöder äldre personers boende som förr har det blivit mycket dyrare att bo på servicehem. De flesta svenskspråkiga hem i Helsingfors drivs dessutom av privata organisationer.

På frågan om hur mycket det kostar att bo på hemmet, svarar Ancha Weber-Uunila att det brukar röra sig om cirka 2 000 euro i månaden. I den summan ingår all mat och personal dygnet runt. Månadsavgiften kan också bli lägre beroende på vilka tjänster som behövs. För detta har man indelat vårdbehovet i fyra klasser.

Kostnadstrycket på livsmedel och årligen återkommande högre löner för personalen gör att priserna åtminstone inte kommer att sjunka i framtiden. Dessutom har ett servicehem svårt att spara in för att bli effektivare. Maten kokar inte sig själv (eventuellt kan den köpas utifrån, men då är det inte samma sak) och människor kan inte skötas med mekaniska armar, så där som i Chaplins film Moderna tider.

I dag säljer människor i regel sina lägenheter eller annat av värde för att kunna bo på servicehem. Förr var de inneboende ofta mindre bemedlade, i dag är de flesta från högre samhällsklasser. Pengarna styr och man kan bara ta sådana som kan betala. Mindre bemedlade får därför försöka ty sig till de få kommunala platser som står till buds.


Högläsning populärt

Under tiden går programmet sin gilla gång. Teven står på i ett hörn och en fransk såpa tilldrar sig damernas intresse. Ancha Weber-Uunila berättar att högläsning är mycket populärt. Ibland kommer någon och sjunger och spelar. Det uppskattas också. Annars är det inte så mycket program. Det viktigaste är att någon är närvarande – särskilt från personalen. Någon som vill lyssna eller bara syssla med något i närheten, som att duka bordet eller dylikt.

Att åldras med värdighet är en viktig rättighet. Det är något som Konkordiahemmet kan bidra till i en värld med allt hårdare värderingar. Det är något att ta vara på.

Allmänt

UtgivareFinlands svenska metodistkyrka
ChefredaktörHåkan Wiik
Antal nr/år11
Prenumerationspris31 euro per år Gåvoprenumeration 25 euro per år Utland 40 euro per år

Kontaktuppgifter

PrenumerationerBolagsvägen 33
02700 GRANKULLA
nya.budbararen@metodistkyrkan.fi
Webbplatswww.metodistkyrkan.fi/nya_budbararen.htm

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige